About

I work as a photographer and high-end retoucher.
The devil is in the details and to them I pay the most attention to during photo shoots and later while retouching the files. You can hire me to photograph
a shoot or just to retouch it, but being both grants me the ability of having full control of the photo shoot and retouching outcome, ensuring you with stunning effects of our cooperation.

Zajmuję się fotografią komercyjną oraz retuszem high-end.
Diabeł tkwi w szczegółach dlatego to do nich przykładam ogromną uwagę, tak na sesji zdjęciowej jak i podczas późniejszej obróbki zdjęć. Mogę zająć się tylko sfotografowaniem sesji lub jej retuszem, ale mogę także objąć oba te działy, co da mi większą kontrolę nad powstaniem oraz postprodukcją zdjęć i przełoży się na dostarczenie najwyższej jakości materiału.

I worked with brands such as:
Kenwood, Crizal, Nessi, Freundin, Kampala Fashion Week, BOLD Kampala,
Paramour Cosmetics, Gloria Wavamunno, Cindy Sanyu, Paperself, Face Lace, MeryBarbery Chocoalate, NETTO, EPEE, Wazoo, Krewniacy, Rzeczpospolita, White Paper Agency, Essilor, Nowy Showroom, NoLimitsFX, REFRACTION Management

My works were published in:
Fahrenheit Magazine, Fashion World Magazine, Alchemist Magazine,
Elegant Magazine, Mess Magazine, Fashion Studio Magazine,
Latest, Papercut, Obscurae, Drive-In Magazine, Joy, Hiro,
Fokrel, Photography Served, StyleBlazer